Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, arrangerades i Norrköping den 23-25 oktober med mer än 400 deltagare. 

Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Presentationer från konferensen finns tillgängliga. Till programmet

"Ett stort tack till alla er som deltog i Nordic Conference on Climate Change Adaptation! Ni gjorde  konferensen  inspirerande, engagerande och lärorik. 
/Organisationskommittén

Ur programmet

NOCCA 2018

Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, arrangerades i Norrköping den 23-25 oktober med mer än 400 deltagare. 

Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Presentationer från konferensen finns tillgängliga. Till programmet

"Ett stort tack till alla er som deltog i Nordic Conference on Climate Change Adaptation! Ni gjorde  konferensen  inspirerande, engagerande och lärorik. 
/Organisationskommittén

Ur programmet

NOCCA 2018