Posters och utställningar

Nordic Conference of Climate Change Adaptation innehåller flera sessioner med posterpresentationer och utställningar. 

Under postersessionerna finns möjlighet att lära sig mer om ett brett utbud av ämnen och knyta nya kontakter.

Se hela förteckningen utställare