Om Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Utmaningarna som ett förändrat klimat medför blir allt mer tydliga. De nordiska länderna delar också många av dessa utmaningar. Genom att mötas över nationsgränser och yrkesroller kan vi ta fram och sprida lösningar för robusta och resilienta samhällen.  

Under konferensen kommer deltagarna tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi i Norden arbetar med klimatanpassning. I tre dagar möts vi i den vackra staden Norrköping för att öka vår kunskap. Programmet omfattar bland annat den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning, diskussion hur man kan integrera åtgärder för att anpassa och minska utsläppen, samt hur möjligheter kan tas tillvara inom många sektorer.

Under konferensens tematiska sessioner kommer deltagarna tillsammans att diskutera vilka konkreta aktiviteter som krävs för att möta de mest centrala utmaningarna för klimatanpassning.

För alla som arbetar med klimatanpassning

Konferensen välkomnar alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och intresseorganisation.

Nordic Conference on Climate Change Adaptation arrangeras vartannat år. Tidigare år har Bergen, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm varit värdar. Årets konferens är den femte och arrangeras gemensamt av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Formas är medfinansiär.

Konferensen hålls mellan 23 och 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress, mitt i Norrköping.

Organisation

Organisationskommitté
Åsa Sjöström, SMHI
Merja Willman, Norrköpings kommun
Mattias Hjerpe, Linköpings universitet
Michaela Borg, projektledare, SMHI

Program- och vetenskaplig kommitté
Lena Lindström, SMHI (Sverige
Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg  (Sverige)
Erik Kjellström, SMHI (Sverige)
Sirkku Juhola, University of Helsinki  (Finland)
Erik Kolstad, Bjerknessekretariatet  (Norge)
Alice Gaustad, Miljödirektoratet, Seksjon for klimakunnskap (Norge)
Karen O'Brien, Oslo University (Norge)
Louise Grøndahl, Mijöstyrelsen i Danmark (Danmark)
Haldor Björnsson, Icelandic Meteorological Office (Island)
Mattias Hjerpe, Linköpings universitet

Nordic Conference on Climate Change Adaptation ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet, i sektorsprogrammet för miljö.
Program för miljö: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet