Konferensprogram

Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, hölls från lunch till lunch mellan tisdag 23 och torsdag 25 oktober.

Konferensen fokuserade på att ge tillfälle till diskussion och inspiration för hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden. Konferensen hade presentationer på engelska och "skandinaviska" (danska/norska/svenska).

Första dagen inleddes med öppningstal och postersession. Dag två och tre innehöll bland annat tematiska sessioner och utställningar.

Presentationer från konferensen finns tillgängliga under respektive programpunkt.

Se programmet i sin helhet.

 

Mer om programmet

Nordic Conference on Climate Change Adaptation hålls från lunch till lunch mellan tisdag 23 och torsdag 25 oktober. Konferensen kommer både att ha presentationer på engelska och skandinaviska (danska/norska/svenska).

På tisdag 23 oktober öppnas konferenser och en moderator leder oss igenom politikers, forskares och näringslivets syn på varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet i Norden och vad vi behöver göra. På eftermiddagen kommer de som visar upp postrar att berätta mer om dem. När kvällen närmar sig bjuder Norrköpings kommun alla konferensdeltagare på välkomstmottagning i Norrköpings stadshus.

På onsdag 24 oktober behandlas tio angelägna utmaningar och deras lösningar, under två pass med tematiska sessioner. En specialaktivitet ägnas åt den nya IPCC-rapporten ”1.5 graders global uppvärmning” och vad den innebär för nordisk klimatanpassning. På eftermiddagen kommer de som visar upp postrar att berätta mer om dem.   

På onsdag 25 oktober presenteras tre angelägna utmaningar och deras lösningar. Två aktiviteter kommer att fokusera på att dela praktiska erfarenheter från 1) Klimatanpassningsspel och interaktiva applikationer och 2) hur anpassas nordiska städer bäst? Under den avslutande lunchen knyts konferensen ihop utifrån de viktigaste förslagen som kommit upp under de tematiska sessionerna.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda finansiellt stöd för resor eller deltagande, inte heller assistans med visumansökan.