Konferensprogram

Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, hålls från lunch till lunch mellan tisdag 23 och torsdag 25 oktober.

Konferensen fokuserar på att ge tillfälle till diskussion och inspiration för hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden. Konferensen kommer både att ha presentationer på engelska och "skandinaviska" (danska/norska/svenska).

Första dagen inleds med öppningstal och postersession. Dag två och tre innehåller bland annat tematiska sessioner.

Se programmet i sin helhet.

 

Tematiska sessioner

Såväl de allvarligaste utmaningarna som möter oss i Norden som deras lösningar kommer att behandlas under tretton tematiska sessioner. De tretton utmaningarna är:

Tema 1: Policy, planering och genomförande för klimatrobusta urbana områden: vilka är de kritiska faktorerna och de mest lovande vägarna framåt?

Tema 2: Framtidens klimatmodeller: utformning och kommunikation. Hur kan klimatmodellerna utformas för att bättre stödja planering av och beslut kopplade till klimatanpassning – och vad händer bortom år 2100?  

Tema 3Klimatanpassning som affärsidé: föregångare, privat-offentlig samverkan och affärsmodeller. Goda exempel på hur nordiska företag engageras i och driver klimatanpassning.

Tema 4: Ett nordiskt arv mitt i snabb förändring. Hur är ursprungsbefolkningar sårbara inför ett förändrat klimat och hur kan de anpassa sig? Hur påverkas natur- och kulturmiljöer i Arktis och Norden?

Tema 5: Norden i omvärlden. Hur påverkas nordiska företag och kommuner av ett förändrat klimat? Vilka varor och tjänster är känsligast? Migrera med värdighet – hur ökar vi förmågan att möta människor som tvingas flytta p.g.a. förändrat klimat? Hur kan de nordiska länderna bidra till klimatanpassning för de mest sårbara?

Tema 6: Hur kan politiken stödja klimatanpassning i Norden? Hur går vi från kortsiktig till långsiktig strategi i dagens politiska klimat? Behövs det mer partipolitik? Behövs det fler modiga politiker? Hur ser en politik ut som kan hantera klimatanpassning och utsläppsminskning integrerat och relation till de globala målen för hållbar utveckling.

Tema 7: Stigande havsnivåer i Norden. Vad säger de nordiska experterna om hur högt och hur snabbt havet stiger i vår del av världen – avvikelser från det globala medelvärdet? Vilka strategier finns för att möta ett stigande hav - erfarenheter från Norden och andra europeiska länder?

Tema 8: Medborgarnas roll i klimatanpassning: Hur engageras medborgare i att utveckla robusta, attraktiva och fossilfria samhällen?

Tema 9: Visualisering och spel – gör de klimatanpassningen mer verklig? Hur kan interaktiva applikationer, såsom klimatvisualiseringar, lärande spel och att som låter medborgare rapportera väderhändelser, användas för att kommunicera komplexa utmaningar och möjligheter till olika grupper i samhället?

Tema 10: Sårbara grupper – en nordisk modell för klimatanpassning? Klimatförändringens patologi: sjukdom, dödlighet, välfärd, sjuk- och hälsovård. Hur stödjer man klimatanpassning i socialt utsatta områden? Hur mycket får klimatanpassning kosta?

Tema 11: Hur klimatanpassar vi infrastruktur? Hur säkerställer vi att samhällets infrastruktur planeras och byggs på ett klimatrobust sätt? Goda exempel på hur klimataspekter integreras i infrastrukturprojekt.

Tema 12: Hur odlas maten vi äter i framtidens Norden? Klimatförändringarna innebär kraftigt förändrade förutsättningar för jordbruket i Norden: vilka är de största hindren och möjligheterna? Vad skulle vi kunna odla i Norden i framtiden och vad kommer vi att importera? Hur påverkas behovet av växtskydd? Hur stödjer man klimatanpassning på landsbygden? Vilken roll spelar ny teknik och hur påverkar den traditionella odlingsmetoder?

Tema 13: Omställning – tänk om stegvis anpassning inte räcker till? Det finns en debatt om att stegvisa anpassningsåtgärder kanske inte räcker för att möta konsekvenserna av ett förändrat klimat utan att samhället behöver förändras mer genomgripande, t.ex. genom förändrade värderingar och hur vi planerar våra städer. Under den här sessionen kommer nordiska forskare leda en diskussion om behovet av mer genomgripande omställning i Norden.

Alla tematiska sessioner bygger på ett utbyte av erfarenheter och en kritisk reflektion mellan forskare och deltagare som arbetar med klimatanpassning. En moderator säkerställer att sessionerna behandlar både utmaningarna och vad som behöver göras. En rapportör kommer att sammanställa de viktigaste förslagen som tas fram under sessionerna. Organisatörerna och programkommittén kommer sedan sammanställa dessa och skicka ut till konferensdeltagarna samt sprida dem genom debattartiklar och en konferensrapport. 

Anslutande projektmöten

Projektmöten kan arrangeras på konferensanläggningen antingen på tisdag morgon eller torsdag eftermiddag. Kontakta konferensorganisatörerna nordicadaptation@smhi.se, senast 28 september. 

Mer om programmet

Nordic Conference on Climate Change Adaptation hålls från lunch till lunch mellan tisdag 23 och torsdag 25 oktober. Konferensen kommer både att ha presentationer på engelska och skandinaviska (danska/norska/svenska).

På tisdag 23 oktober öppnas konferenser och en moderator leder oss igenom politikers, forskares och näringslivets syn på varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet i Norden och vad vi behöver göra. På eftermiddagen kommer de som visar upp postrar att berätta mer om dem. När kvällen närmar sig bjuder Norrköpings kommun alla konferensdeltagare på välkomstmottagning i Norrköpings stadshus.

På onsdag 24 oktober behandlas tio angelägna utmaningar och deras lösningar, under två pass med tematiska sessioner. En specialaktivitet ägnas åt den nya IPCC-rapporten ”1.5 graders global uppvärmning” och vad den innebär för nordisk klimatanpassning. På eftermiddagen kommer de som visar upp postrar att berätta mer om dem.   

På onsdag 25 oktober presenteras tre angelägna utmaningar och deras lösningar. Två aktiviteter kommer att fokusera på att dela praktiska erfarenheter från 1) Klimatanpassningsspel och interaktiva applikationer och 2) hur anpassas nordiska städer bäst? Under den avslutande lunchen knyts konferensen ihop utifrån de viktigaste förslagen som kommit upp under de tematiska sessionerna.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda finansiellt stöd för resor eller deltagande, inte heller assistans med visumansökan.