Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensens temasessioner kommer deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna  att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.

Konferensen hålls mellan 23 och 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress mitt i Norrköping. På konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska). 

Nordic Conference on Climate Change Adaptation ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet, i sektorsprogrammet för miljö.
Program för miljö: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensens temasessioner kommer deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna  att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.

Konferensen hålls mellan 23 och 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress mitt i Norrköping. På konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska). 

Nordic Conference on Climate Change Adaptation ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet, i sektorsprogrammet för miljö.
Program för miljö: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet