Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensens temasessioner kommer deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna  att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.

Konferensen hålls mellan 23 och 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress mitt i Norrköping. På konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska). 

Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensens temasessioner kommer deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna  att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.

Konferensen hålls mellan 23 och 25 oktober 2018 på Louis De Geer Konsert & Kongress mitt i Norrköping. På konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska).