Vi har nu över 200 anmälda deltagare till konferensen. Registreringen är öppen till 3 oktober.

Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen som arrangeras den 23-25 oktober i Norrköping vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Ur programmet

glödlampa

Lösningar för klimatutmaningar

I många kommuner runt om i Norden finns smarta lösningar för att klimatanpassa. Bli inspirerad av flera exempel!

Våg mot strand

Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer är en risk för många kommuner längs kustlinjerna. Vad säger forskningen och hur kan man arbeta? 

Framtidens mat

Klimatet påverkar tillgången på livsmedel. Kan jordbruket anpassas för att öka sin förmåga att producera?

Spel och interaktivitet

Spel och andra interaktiva verktyg hjälper till att visualisera komplexa frågeställningar. 

Rättvis klimatanpassning

Hur kan ett förändrat klimat påverka hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper? 

Program

I programmet presenteras inledningstalare och ett brett utbud av parallella sessioner.  Deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna kommer att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.
Program Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Anmälan

Anmälan är öppen. Välkommen att registrera Dig!
Anmälan Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Mötesplats för Norden

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska). 

Nordic Conference on Climate Change Adaptation ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet, i sektorsprogrammet för miljö.

Vi har nu över 200 anmälda deltagare till konferensen. Registreringen är öppen till 3 oktober.

Välkommen till den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA. Under konferensen kommer vi tillsammans att diskutera och inspireras av hur vi arbetar med klimatanpassning i Norden.

Konferensen som arrangeras den 23-25 oktober i Norrköping vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Ur programmet

glödlampa

Lösningar för klimatutmaningar

I många kommuner runt om i Norden finns smarta lösningar för att klimatanpassa. Bli inspirerad av flera exempel!

Våg mot strand

Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer är en risk för många kommuner längs kustlinjerna. Vad säger forskningen och hur kan man arbeta? 

Framtidens mat

Klimatet påverkar tillgången på livsmedel. Kan jordbruket anpassas för att öka sin förmåga att producera?

Spel och interaktivitet

Spel och andra interaktiva verktyg hjälper till att visualisera komplexa frågeställningar. 

Rättvis klimatanpassning

Hur kan ett förändrat klimat påverka hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper? 

Program

I programmet presenteras inledningstalare och ett brett utbud av parallella sessioner.  Deltagare från olika samhällssektorer i de nordiska länderna kommer att diskutera vilka konkreta aktiviteter som behövs för att möta de största utmaningarna för klimatanpassning.
Program Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Anmälan

Anmälan är öppen. Välkommen att registrera Dig!
Anmälan Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Mötesplats för Norden

Konferensen är en mötesplats som syftar till att:

  • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
  • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
  • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Under konferensen kommer vi att prata både engelska och ”skandinaviska” (danska, norska, svenska). 

Nordic Conference on Climate Change Adaptation ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet, i sektorsprogrammet för miljö.