Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, arrangerades i Norrköping den 23-25 oktober med mer än 400 deltagare. 

Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Presentationer från konferensen finns tillgängliga. Till programmet

"Ett stort tack till alla er som deltog i Nordic Conference on Climate Change Adaptation! Ni gjorde  konferensen  inspirerande, engagerande och lärorik. 
/Organisationskommittén

Ur programmet

glödlampa

Lösningar för klimatutmaningar

I många kommuner runt om i Norden finns smarta lösningar för att klimatanpassa. Bli inspirerad av flera exempel!

Våg mot strand

Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer är en risk för många kommuner längs kustlinjerna. Vad säger forskningen och hur kan man arbeta? 

Framtidens mat

Klimatet påverkar tillgången på livsmedel. Hur kan produktionen anpassas?

Rättvis klimatanpassning

Hur kan ett förändrat klimat påverka hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper? 

Bilder från årets konferens i Norrköping!

 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018

Mötesplats för Norden

Konferensen syftade till att:

 • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
 • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
 • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser 

Den femte upplagan av Nordic Conference on Climate Change Adaptation, NOCCA, arrangerades i Norrköping den 23-25 oktober med mer än 400 deltagare. 

Konferensen blev en mötesplats för alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Presentationer från konferensen finns tillgängliga. Till programmet

"Ett stort tack till alla er som deltog i Nordic Conference on Climate Change Adaptation! Ni gjorde  konferensen  inspirerande, engagerande och lärorik. 
/Organisationskommittén

Ur programmet

glödlampa

Lösningar för klimatutmaningar

I många kommuner runt om i Norden finns smarta lösningar för att klimatanpassa. Bli inspirerad av flera exempel!

Våg mot strand

Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer är en risk för många kommuner längs kustlinjerna. Vad säger forskningen och hur kan man arbeta? 

Framtidens mat

Klimatet påverkar tillgången på livsmedel. Hur kan produktionen anpassas?

Rättvis klimatanpassning

Hur kan ett förändrat klimat påverka hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper? 

Bilder från årets konferens i Norrköping!

 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018
 • NOCCA 2018

Mötesplats för Norden

Konferensen syftade till att:

 • utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer 
 • öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning
 • diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser