Poster och utställning

Konferensdeltagare inbjuds att skicka in korta beskrivningar av postrar eller ansöka om utställningsplats.

Som konferensdeltagare är Du välkommen att ansöka om att ha en poster eller utställning. En kort ansökan, se nedan, kan skrivas antingen på engelska eller "skandinaviska" (danska/norska/svenska).

En poster är ett mycket effektivt sätt att berätta om exempelvis ett forskningsprojekt, erfarenheter från att ha genomfört en klimatanpassningsåtgärd, eller tagit fram en kommunal klimatanpassningsplan.

Postrarna kommer under konferensen att sitta uppe i nära anslutning till lunchserveringen. De som står bakom postern ges tillfälle att presentera sin poster två gånger (se preliminärt konferensprogram). Varje poster ska motsvara måtten 70 cm (bredd) och 100 cm (höjd). Mer detaljerade instruktioner kommer att läggas ut på webbplatsen och skickas till författarna.

För att organisationskommittén ska kunna välja ut din poster behövs en kort beskrivning (abstract) som ska innehålla:

  • tydlig beskrivning vid vilket eller vilka av konferensens tretton teman din poster bidrar till
  • namn, organisation(er), adress och e-mailadress
  • en kort beskrivning av projektet eller arbetet din poster behandlar (ca 400 ord)

Skicka in din korta beskrivning som en Word-fil till nordicadaptation@smhi.se, senast 3 oktober. Du kommer att få en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt posterabstract.

Organisationskommittén kommer att bedöma posterabstracten med avseende på deras kvalitet och i vilken utsträckning de bidrar till konferensens övergripande mål. Vi strävar efter att acceptera alla posterpresentationer som bidrar till konferensen, men reserverar oss för att kunna tacka nej till några på grund av utrymmesskäl.

Utställningar

En organisation eller ett projekt kan ansöka om en utställningsplats. Utställningstiden avser hela perioden 23-25 oktober. Utställningsplatserna kommer att vara förlagda nära lunchserveringen. Ytan är 6 kvadratmeter.

Alternativ 1
Bord (180*70), två stolar (klädd sits), linneduk & glasskål, monterel 1-fas, 230V, 10A, spotlight, skarvdosa, bildskärm 40", fast uppkoppling mot internet.

Alternativ 2
Ståbord, två barstolar (klädd sits), linneduk & glasskål, monterel 1-fas, 230V, 10A, spotlight, skarvdosa, bildskärm 40", fast uppkoppling mot internet.

Pris

Icke vinstdrivande verksamhet: 10.000 SEK exklusive moms
Vinstdrivande verksamhet 15.000 exklusive moms

Skicka förfrågan till nordicadaptation@smhi.se med rubriken ”Förfrågan utställning”. Först till kvarn gäller, dock senast 3 oktober.

Finansiellt stöd och visum

Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda finansiellt stöd för resor eller deltagande, inte heller assistans med visumansökan.