2D: De nordiska länderna och världen/The Nordic countries and the world

Den här sessionen vänder sig till dig som vill veta mer om hur din kommuns eller ditt företags verksamhet kan påverkas av klimatförändringarnas konsekvenser i andra delar av världen.

This session is for those who want to learn more about how their city, business or activity is affected by the effects of climate change in other parts of the world.

13.00 -16.15 Wednesday October 24th

Location: Trozellirummet

Klimatförändringens konsekvenser kommer att påverka de delar av världen som redan idag är utsatta för t.ex. vattenbrist, tropiska cykloner och höga temperaturer. Folkförflyttningar kommer att öka. Möjligheten att importera vissa produkter ändras. Eventuellt orsakas konflikter när länder säkerställer tillgångar till strategiska resurser. Eftersom dagens produktionskedjor är mycket globaliserade, kan klimatförändringarna komma att påverka möjligheten att producera många olika varor och tjänster.

The consequences of climate change will be acutely felt in areas where water shortages, cyclones and high temperatures are already common. As a result, migration may increase, and the import of certain produce will be affected. There is a risk of conflict when countries strive to assure access to strategic resources. As our chains of production are very globalised, climate change may affect the production of many different goods and services.

Speakers include:
Moderator: Åsa Persson, Research Director at Stockholm Environment Institute and the research

Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute

Kevin Adams, Stockholm Environment Institute

Nicolai Prytz, EY Norway

Frida Lager, Stockholm Environment Institute

Fredrik Gisselman, Kommerskollegium

Lina Wold, Länsstyrelsen Jämtlands län

Anna Georgieva Lagell, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Back to the programme