3B: Framtidens mat i och från de nordiska länderna/The future of food in and from the Nordic countries

Hur vi ska säkerställa maten vi äter i framtidens Norden?

How can we ensure access to good quality food in the future?

08.30 - 12.00 Thursday October 25th 

Location: Vingen 8

Sessionen innefattar behovet av att anpassa matproduktionen och begränsa sårbarheten, vilken typ av mat- och hur mycket mat vi behöver, potentialen att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import. Sessionen vänder sig till en bred grupp av aktörer och innehåller korta presentationer från myndigheter, intresseorganisationer samt forskare, varvat med gruppdiskussioner.

What role can the Nordic region play in feeding the world? This session investigates the need to adapt food production and limit vulnerability, how much and what type of food we actually need, the potential to produce food outside of the agricultural sector and the dependency on imports. It is aimed at a wide group of stakeholders, and is made up of short presentations from national authorities, associations and scientists, mixed with discussion.

Program

Matproduktion i Norden i ett förändrat klimat

  • Svensk försörjningsberedskap i kris (Swedish foodsupplies in case of crisis)Sven Lindgren
  • New conditions for agriculture due to climate change. (Nya förutsättningar för jordbruket p.g.a. av klimatförändringar.) Bengt Jonsson Swedish Board of Agriculture, SJV
  • Vad kan vi odla i Norden i framtiden? Ulrik Lovang,  Agronom och VD Lovang Lantbrukskonsult AB
  • Governments role in the adaptation Birgitta Vainio-Mattila, Finnish Ministry of Agriculture and Forestry
  • Swedish food consumption in a changing climate, Charlotte Lagerberg Fogelberg, National Food Administration, Livsmedelsverket, Sweden
  • What food can be produced outside agriculture? Rebecka Milestad, researcher, Royal Institute of Technology,  KTH
  • Challenges for farmers in this region.  Peter Borring, farmer and regional president for Federation of  Swedish farmers, LRF

Diskussion mellan de talare som inleder om samhälleliga problem/ problem i praktiken för matproduktion i jordbruket och klimatanpassning

Vad säger forskningen om klimatanpassning i livsmedelsproduktionen i Norden?
Kyrre Groven, A framework for agenda-setting ocean acidification through boundary work

Janina Käyhkö, Managing climate risks at farm-scale - adaptation and farmers’ risk perceptions in Nordic agriculture

Grete K. Hovelsrud, Enabling or Constraining Transformative Change in Local Livelihoods

Diskussion om forskningsmässiga problem, skiljer det sig från praktiken?

Gemensam diskussion: Vad finns det för möjligheter, hur kan problemen lösas och hur kan forskning och jordbruket i praktiken mötas?

Sessionen kommer att hållas på engelska och på svenska.

Back to the programme