2E: Rättvis klimatanpassning – en Nordisk väg? / Equitable adaptation – the Nordic way?

Välkommen till en interaktiv session om klimatanpassning som inkluderar alla - en Nordisk väg?

Join us for an interactive session about climate adaptation that leaves no-one behind - the Nordic way?

13.00 -16.15 Wednesday October 24th

Location: Vingen 8

Påverkar rättviseaspekter beslut om anpassningsåtgärder? Kan socio-ekonomi, genus, etnicitet och andra sårbarhetsfaktorer ingå i sårbarhetsanalyser? Hur kan anpassning av socialt utsatta områden stödjas? - Att klimatförändringarna sannolikt kommer att öka det ekonomiska gapet mellan grupper av människor och nationer globalt är väl känt. Samtidigt är konsekvenserna av klimatrisker på ekonomi, hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper i Norden inte lika väl undersökta. Denna interaktiva session diskuterar utveckling och luckor i policy, praxis och forskning relaterad till socio-ekonomisk rättvisa och klimatanpassning.

Do aspects of equity influence decisions on adaptation measures? How can socio-economy, gender, ethnicity and other vulnerability drivers be considered? How can adaptation be supported in socially challenged areas? - That climate change is likely to widen the economic gap between groups of people and nations globally is well recognized. Meanwhile, the impacts of climate hazards on the economy, health, and well-being of vulnerable groups in the Nordic countries are less well understood. This interactive session will discuss the current developments and gaps in policy, practice and research relating to socio-economic equity in adaptation to climate change.

Speakers include:

Aleksandra Kazmierczak, project manager – climate change adaptation, European Environment Agency, EU: “Addressing social vulnerability to climate change in Europe

Anna Wedin, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden: “Ethical Adaptation to Rising Sea Levels”.

Susanna Kankaanpää, Environmental Planner, City of Helsinki, Finland: “How to integrate social vulnerability aspects into adaptation to climate change planning – the case of Helsinki City”.

Bertil Forsberg, Researcher, Umeå University, Sweden: “Old and weak – the most vulnerable to heatwaves

This session will be held in English and in Swedish.

Back to the programme